Sustainable Food Waste vill minska matsvinnet och höja hållbarheten med hjälp algoritmer

Temperaturavvikelser är ett stort problem inom livsmedelsbranschen som leder till långa reklamationstvister, onödigt matsvinn och andra omfattande problem. Detta vill nu två unga killar från Skåne motverkar med nystartade bolaget Sustainable Food Waste.

Även om en kort temperaturavvikelse under transport inte gör de flesta livsmedel obrukbara så påverkar det hållbarheten och bäst-före-datumet för produkten negativt. I sin tur leder detta till att grossister och producenter – i onödan – ofta dömer ut stora mängder produkter som odugliga för konsumtion, vilket sedan leder till matsvinn och tvister mellan de inblandade aktörerna.

För att motverka detta har det nystartade food-techbolaget Sustainable Food Waste samlat flera hållbarhets- och temperaturalgoritmer i en gemensam digital plattform som är perfekt anpassad efter den infrastruktur som livsmedelskedjan förlitar sig på.

“Hållbarhetsalgoritmer har funnits under flertalet år men aldrig digitaliserats i en lösning anpassad efter livsmedelskedjans infrastruktur. Vi jämför hela tiden våra algoritmer med tidigare genomförda hållbarhetsstudier och validerar även databasen med livsmedelsproducenter”, säger Jacob Petersson, en av grundarna till bolaget, till Breakit.

Med hjälp av en tillhörande app ska kunder kunna läsa av temperaturavvikelser som skett under transport för att beräkna hur mycket hållbarheten har påverkats. Appen kan dels läsa av enskilda produkter men också hela pallar med produkter vilket underlättar processen för exempelvis grossister och transportörer.

Tjänsten kommer lanseras som en SaaS-modell i slutet av året och kommer kosta kunden 299 kronor i månaden. För att stödja lanseringen och den fortsatta utvecklingen har företaget tagit in 3,4 miljoner kronor från Loop Capital och en grupp privata investerare.

Lämna en kommentar