Linas fortsätter kämpa i motvind – omsättningen sjönk under Q1

Linas Matkasse har haft en tuff start på året och tappade 15,9 procent i omsättning under första kvartalet. Ökade livsmedelskostnader och slopade restriktioner sägs ligga bakom kampen.

Vi har tidigare rapporterat att det inte gått särskilt bra för LMK – bolaget bakom bland annat Linas Matkasse – sedan börsnoteringen i början av 2021. Bolaget har minskat sin omsättning jämfört med föregående år både under sista kvartalet 2021 och nu även under första kvartalet 2022.

Under årets första 3 månader sjönk försäljningen i Sverige med 25 procent och vilket bland annat resulterat i att omsättningen sjönk med 15,9 procent. Bolaget menar på att detta dels beror på att man slopat pandemi-restriktionerna vilket ökat konsumenternas sug på att äta ute, och dels på inflationen som fått matpriserna att gå i taket.

“När samhället nu återhämtar sig från pandemin, påverkas hushållens utgifter på våra marknader av två faktorer som resulterar i en avmattning för de flesta e-handelssegmenten och en paus i vår tillväxt. De här faktorerna är högre priser, drivet av inflation samtidigt som det finns ett uppdämt behov för resor, restaurangbesök och events när möjligheterna för resor och sociala kontakter finns igen”, berättar Walker Kinman, vd på LMK, för Dagligvarunytt.se.

Huruvida detta stämmer är svårt att avgöra, särskilt när konkurrerande Hello Fresh istället ökade sin omsättning under första kvartalet; även i länder där restriktionerna var betydligt mer strikta än i Sverige.

För att motverka detta tapp har Linas genomfört en omfattande varumärkesuppdatering och med blicken framåt räknar man med att återhämta sig inom kort.

“När återhämtningen från två år av pandemi fortsätter, fokuserar vi på att sjösätta kompletterande tillväxtområden samtidigt som vi anpassar vår kostnadsstruktur till marknadsförutsättningarna”, säger Walker Kinman.

Lämna en kommentar